Bristle coneThe trees rise towards the sky, beautiful symbol of Nature's aspiration towards the light (Sri Aurobindo)

Trees
Windstil in het ondraaglijk
vermogen om beweeglijk stil
te staan, van niets te leven dan
van lucht, van aarde en
tot humus te vergaan
(Christiaan van Geel)

Bomen zijn de grootste en oudste in de wereld levende organismen. Door hun ouderdom zijn bomen het symbool van leven. De levensboom als symbool van de levenscyclus. Bomen spreken me aan tot in het diepst van mijn hart. In de structuur van bomen herken ik mijzelf in de opbouw van mijn longen, bloedvaten en zenuwstelsel. Knoesten en littekens geven niet alleen de geschiedenis van bomen weer maar zijn ook tekenen hoe bomen ondanks tegenslagen weten te overleven. Eeuwenoude eiken, linden, platanen zijn voor mij ook getuigen van eeuwen geschiedenis. Die levenskracht tracht ik in mijn schilderijen weer te geven.